Suvestas Gelgaudiškio valsčiaus surašymas Šakių apskrityje

Gelgaudiškio valsčiaus Šakių apskrityje 1942 gyventojų surašymas jau pilnai suvestas! Ačiū visiems prisidėjusiems savanoriams, o ypač vienai savanorei, kuri suvedė net 93% Gelgaudiškio valsčiaus gyventojų!

1942 metais gegužės mėnesį Gelgaudiškio valsčius buvo sudarytas iš 39 vietovių. Nors vietovių kiekiu dvigubai mažesnis nei Lukšių valsčius, bet gyventojų kiekiu nedaug atsilieka. Tuo metu jame iš viso gyveno 5215 gyventojų. Tai reiškia, kad čia buvo žymiai didesni kaimai.

Didžiausių vietovių pagal gyventojų skaičių Gelgaudiškio valsčiuje penketukas (pirmosios keturios vietovės (kiekviena iš jų) surašytos vis per dvi bylas, todėl pridėtoje skaidrėje reikia sumuoti gyventojų skaičių per atskiras bylas):
1) Gelgaudiškio miestelyje gyveno - 491 gyventojas;
2) Daukantiškių kaime - 412 gyventojai;
3) Pajotijos kaime - 344 gyventojai;
4) Skaistakaimio kaime - 296 gyventojai;
5) Žygėnų kaime - 243 gyventojai.

Mažiausias pagal gyventojų skaičių buvo Albertiškių kaimas su 22 gyventojais.

Sėkmingų paieškų duomenų bazėje!

Screenshot 2023-11-11 at 094409png