Suvestas Griškabūdžio valsčiaus surašymas Šakių apskrityje

Kadangi Griškabūdžio valsčius jau suvestas, tai pateikiu šiek tiek to valsčiaus analizės pagal 1942 metų gyventojų surašymo duomenis, saugomus Lietuvos Valstybės Centriniame archyve.

Surašymo metu Griškabūdžio valsčius susidarė iš 43 vietovių (42 kaimai ir Griškabūdžio miestelis). Valsčiuje gyveno 4786 gyventojai, iš jų 52% moterų ir 48% vyrų. Pagal tikybą daugiausiai gyveno katalikų (90%) ir sentikių (9,8%), likusioji dalis sudarė evangelikai ir kiti, nurodę tiesiog Dievą tikintys.

Didžiausia vietovė - Griškabūdžio miestelis su kaimu, kuriuose gyveno 630 gyventojų (320 gyventojų miestelyje ir 310 gyventojų kaime).

Didžiausių kaimų pagal gyventojų skaičių Griškabūdžio valsčiuje dešimtukas: 
Griskabudzio kaimu 10-ukasjpg

Mažiausių pagal gyventojų skaičių vietovių penketukas:
- Panenupių kaimas - 13 gyventojai;
- Kermuškalnio kaimas - 12 gyventojai;
- Savinės kaimas - 11 gyventojai;
- Klevinės kaimas - 5 gyventojai;
- Parogupių kaimas - 3 gyventojai.