Suvestas Pilviškių miestelis Vilkaviškio apskrityje

Ar laukėte kas Pilviškių miestelio? Jis jau suvestas!!! AČIŪ savanorei , labai didelis ir daug kam tikiu naudingas darbas padarytas  

Šiek tiek žinių iš Pilviškių miestelio surašymo. Tuo metu Pilviškių miestelyje gyveno 1425 gyventojai.

Kaip savanorė parašė, tai buvo gana veiklus miestelis, valsčiaus centras. Veikė keli restoranai, buvo kelios krautuvės, kepykla, kelios kirpyklos, medicinos punktas bei moters ir vaiko priežiūros punktas (nežinau ar tai tas pats), vaistinė, paštas, senelių namai, veterinarijos gydykla., pieninė, 2 malūnai: vienas valstybinis, kitas pirvatus. Taip pat kailių fabrikas "Tigras", linų priėmimo punktas. Daug amatininkų dirbtuvių: siuvejai, kepurių gamintojai, audėjos, mezgėjos, batsiuviai, laikrodininkai, net gamino karstus. Taip pat panašu, kad Pilvišiškiai gerai versdavosi nuomodami kambarius mokiniams.