Suvestas Plokščių valsčiaus surašymas Šakių apskrityje

Plokščių valsčiaus Šakių apskrityje 1942 gyventojų surašymas jau pilnai suvestas! Ačiū visiems prisidėjusiems savanoriams, o ypač vienai savanorei, kuri suvedė net 88% Plokščių valsčiaus gyventojų!

1942 metais gegužės mėnesį Plokščių valsčiuje buvo 45 vietovės. Tuo metu jame iš viso gyveno 4082 gyventojų.

Didžiausių vietovių pagal gyventojų skaičių Plokščių valsčiuje penketukas (pirmosios dvi vietovės (kiekviena iš jų) surašytos vis per dvi bylas, todėl pridėtoje skaidrėje reikia sumuoti gyventojų skaičių per atskiras bylas):
1) Voniškių kaime gyveno -462 gyventojai;
2) Plokščių kaime gyveno - 433 gyventojai;
3) Šilvėnų kaime - 230 gyventojai;
4) Jotijos kaime - 196 gyventojai;
5) Vaiguviškių kaime - 180 gyventojai.

Mažiausias pagal gyventojų skaičių buvo Panykių kaimas su 10 gyventojų.

Sėkmingų paieškų duomenų bazėje!

Ploki valsiaus 1png
Ploki valsiaus 2png